ข่าวสารและกิจกรรม

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

... อ่านเพิ่มเติม

องคมนตรีเปิดจุดจำหน่ายสินค้าโครงการหลวง ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เปิดจุดจำหน่ายสินค้าโครงการหลวงแห่งใหม่ บริเวณอาคารคาวบอย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นจุดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากการส่งเสริมเกษตรกรบนพื้นที่สูง

... อ่านเพิ่มเติม

องคมนตรีร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 5/2567

... อ่านเพิ่มเติม

องคมนตรีประชุมติดตามความก้าวหน้าบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 หน่วยงาน

... อ่านเพิ่มเติม

 ผลิตผลโครงการหลวง